Noborders

Aktuality

 • Školení |
 • Konferencje |
 • Výzvy |
 • Události |
 • Ostatní
 • V pátek 10. března v 16 hodin proběhne na Zamku Cieszyn vernisáž výstavy nejlepších diplomových prací absolventů vysokých škol z Polska, Česka, Slovenska a Maďarska v rámci 21. edice přehlídky Graduation Projects.

  Jak vypadají tradice a zvyky spojené s obřadem „dožínek” na Těšínském Slezsku?

  Zamek Cieszyn zve k účasti na 21. edici přehlídky nejlepších diplomových prací z oblasti grafiky a designu ze zemí V4. Své práce ve formě ilustrace a krátkého popisu mohou zájemci zaslat pomocí přihlašovacího formuláře do 31. října 2022.

  Zapraszamy 18.11.2021 r. o godz. 17.00 do siedziby Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej, Cieszyn - Stary Targ 4, na Konferencję podsumowującą realizację mikroprojektu.

  Prezentace publikace/Prezentacja publikacji SWOJSKI ZBIOREK

  Zapraszamy na spektakl widowiskowo-muzyczny. Zveme na hudebně-divadelní představení.

  Nová výzva v rámci Programu Interreg V-A, prioritní osa 2.

  Zakończyły się konsultacje publiczne projektu programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem konsultacji.

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza 25 czerwca br. w godzinach 11:00-12:30 na spotkanie informacyjne w formule online pomagające w przygotowaniu się do udziału w pierwszym naborze projektów transnarodowych.

  Výsledky jednání Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A CZ-PL.

  Doporučení pro realizaci společných aktivit v době Covidu. Aktivity, které byly v projektech plánovány jako dvoustranné, společné, nelze realizovat jednostranně bez účasti partnera/ů z druhé strany hranice.

  03.05.2021 ZAPOJSE.EU

  Projekt EngagEU (Zapojse.eu) si klade za cíl podpořit zapojení občanů do otázek zelené transformace a postpandemické obnovy Evropy tím, že vytváří prostor pro jejich aktivní participaci v otevřené diskuzi o klíčových otázkách pro Evropskou unii a Českou republiku.

  Dne 22. dubna slavíme Den Euroregionu Těšínské Slezsko. Připojte se!

  Schválené projekty v rámci Prioritní osy 2 Fondu Mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko.

  Pandemie i u nás v příhraniční oblasti trvá. Musíme nějak žít a pracovat a nevíme, co přinese budoucnost. Snažíme se na to, co přijde připravit a pracujeme!

  FILM O PROJEKTECH Z PROGRAMŮ INTERREG A ELETRONICKÁ PUBLIKACE/FILM O PROJEKTACH Z PROGRAMÓW INTERREG I ELEKTRONICZNA PUBLIKACJA

  Série podcastů představí možnosti evropských fondů v právě započatém programovém období 2021-2027.

  Współpraca jest kluczem do sukcesu w programach Interreg. Wyzwaniem programów transgranicznych jest integracja mieszkańców pogranicza. Staje się ona łatwiejsza, dzięki zmodernizowanej infrastrukturze drogowej i lepszym połączeniom.

  Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, spolek Člověk na hranici a Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" Vás zvou k účasti na workshopu ve formě webináře.

  Zhodnocení dosavadní přeshraniční spolupráce, zvýšení její úrovně a stanovení směru pro její další rozvoj - to je ve zkratce podstatná koncepce česko-polského projektu "InfoSpace"

  Konkurs „Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021

  12.11.2020 AIR TRITIA

  Konference „AIR TRITIA - čisté ovzduší v srdci Evropy - 24.11.2020

  Školení online pro výzvu v rámci prioritní osy 4 Programu Interreg V-A Česká republika -Polsko.

  Příjem žádostí do prioritní osy 4 Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

  Nová destinace, znáš ji? Krásy a zajímavosti na česko-polské hranici.

  Wejdź na stronę dniotwarte.eu. Czeka tam blisko 150 filmików, nadesłanych w konkursie „Bliżej niż myślisz”. Ich autorzy pokazali, jak Fundusze Europejskie zmieniły ich okolicę. A jeśli któryś szczególnie Ci się spodobał – koniecznie zagłosuj!

  Euroregion Těšínské Slezsko - průběžná výzva.

  Pozvánka do Hazlachu a Archeoparku v rámci projektu Toulky údolím Olše. Interreg V-A CZPL!

  Mikroprojekty, které získaly dofinancování v rámci OP2 a OP4. Gratulujeme!

  Projekt, který byl realizován od počátku roku 2017 do konce roku 2019. Navštivte Centrum Folklóru Těšínského Slezska v SVČ Amos Český Těšín a COK Dom Narodowy Cieszyn.

  28.01.2020 Mikroprojekt

  Informace o realizovaném mikroprojektu v Euroregionu Těšínské Slezsko. Realizátoři - spolek Člověk na hranici Český Těšín a Fundacja Lokalsi Cieszyn.

  Výzva pro prioritní osy 2 a 4 v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

  Na stránkách Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko byla zveřejněna aktualizovaná příručka pro příjemce dotace.

  V rámci česko-polského projektu Kaj indži inači u nas po naszymu. Lidová kultura Těšínského Slezska proběhne v pátek 30. 11.2019 slavnostní zahájení Adventu a rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Českém Těšíně.

  Končí realizace projektu spolufinancovaného EU v rámci Programu Interreg V-A CZ PL, který realizovalo Miasto Cieszyn spolu s Městem Český Těšín a Městskou knihovnou Český Těšín.

  V rámci projektu Kaj indži inači u nas po naszymu. Lidová kultura Těšínského Slezska zahajuje činnost Centrum Folklóru Těšínského Slezka. Na české straně v SVČ Amos, na polské straně v COK Dom Narodowy.

  Akce: poslední srpnový den tohoto roku, 21 hodin, ulice Mennicza 44 v Cieszyně. V tento den se v rámci videomappingu vrátí Těšínská tramvaj a na ulicích Cieszyna a Českého Těšína bude prezentována výstava na místech tehdejších tramvajových zastávek.

  Projekt Tramwaj Cieszyński wrócił!/CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001885 realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów ER ŚC–TS w ramach Programu Interreg V-A CZPL.

  MMR ve strategickém dokumentu Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, který bude sloužit jako podklad pro přípravu Dohody o partnerství, stanovuje hlavní cíle a priority pro budoucnost a také navrhuje dvě varianty rozložení operačních programů. První varianta počítá s 8 operačními programy a druhá s 6.

  Bylo podepsáno prohlášení o spolupráci a pokračování programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Je to deklarace záměru podporovat konkurenceschopnost, soudržnost a atraktivitu společného přeshraničního území i v letech 2021-2027.

  U všech programů přeshraniční spolupráce se ke konci roku 2018 podařilo splnit pravidlo „n+3“, tedy proplacení a certifikování dostatečného objemu finančních prostředků přidělených na roky 2014 a 2015.

  Od 10. ledna do 4. února 2019 (do 12:00) je možné se přihlásit na stáže do Evropské komise. Jako každý rok i letos si mohou tisíce mladých lidí z členských zemí EU zažádat o pětiměsíční stáž nejen v Bruselu (říjen 2019 - únor 2020).

  Na webových stránkách www.dotaceeu.cz naleznete statistiky a informace o čerpání v programovém obgobí 2014-2020.

  Výzva k předkládání projektů do prioritní osy 3 v rámci Programu Interreg V-A.

  V rámci Programu Interreg V-A funguje pomoc při vyhledávání partnerů pro realizaci společných česko-polských projektů. Využijte informací na webových stránkách Programu.

  Centrum pro regionální rozvoj České republiky zve na olomoucký seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace. Témata: zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+

  Shrnující konference projektu "Nové perspektivy" proběhla ve městě Jast. Zdrój dne 27.11.2018. Organizátory byli Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” a Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska.

  Srdečně zveme na polsko-českou konferenci "Vyplácí se spolupráce" v programu Interreg V-A CZ-PL, která se uskuteční 6. prosince 2018 v Cieszynie v hotelu Liburmia. Účast na konferenci je zdarma, zajištěno je tlumočení do polštiny a češtiny.

  Do 19. října 2018 budou přijímány projektové žádosti k projednání na 6. zasedání EŘV v březnu 2019. Výbor bude schvalovat výhradně projekty z PO2 „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“ a PO3 „Vzdělávání a kvalifikace“.

  Srdečně zveme na konferenci v rámci ukončení realizace projektu Miasta Cieszyn a ETC, z.s., financovaného z Fondu mikroprojektů v ER TS-ŚC. Akce se koná v pátek 24.8.2018 od 12 hodin v hotelu Liburnia Cieszyn. Účast na akci je zdarma. Reg.č.:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000625

  Ve čtvrtek 26.7.2018 proběhlo v Českém Těšíně další zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém bylo doporučeno k financování celkem 10 projektů. Gratulujeme úspěšným žadatelům v rámci Programu Interreg V-A CZ-PL - Fondu Mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko. Každý z nich bude jistě přínosem pro další rozvoj česko-polské spolupráce!

  Prezentace přeshraniční polsko-české spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov proběhla v Bruselu a Eurodistriktu Pamina. Města společně realizují od roku 2011 projekty s názvem "Polsko-czeskie spotkania branżowe", jejichž cílem je aktivizace subjektů zaangažovaných do této spolupráce.

  Na webových stránkách Programu (www.cz-pl.eu) byly uveřejněny informace o aktualizaci specifikace okolností, za kterých dochází k usnesení o zastavení řízení/rozhodnutí o zamítnutí dotace.

  Zveme k návštěvě webových stránek WWW.FWT.OLZA.PL, na kterých naleznete mnoho informací z různých oblastí česko-polské spolupráce. Témata: ochrana životního prostředí, ochrana zdraví, bezpečnost a krizové řízení, podnikání. Portál zahrnuje také příklady dobré praxe z těchto oblastí.

  V souvislosti s výzkumem, jenž poslouží k analýze přeshraniční spolupráce na území měst: Cieszyn a Český Těšín, laskavě Vás žádáme o zodpovězení níže uvedených dotazů. Výzkum je určen pro obyvatele obou měst a představitele samosprávy, neziskové organizace a společnosti.

  Jménem spolku EducationTalentCulture si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou spolupráce v oblasti překladů a přípravy projektových záměrů a projektových žádostí předkládaných v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko.

  Do 21. 12. 2017 je možné předkládat projektové záměry do prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit. Předložení záměru je povinným krokem pro předložení projektové žádosti do této prioritní osy, přičemž příjem projektových žádostí bude probíhat do 7. 3. 2018.

  V pátek 1. prosince 2017 na náměstí ČSA proběhne akce Advent v Těšíně. Hlavním organizátorem je Dům dětí a mládeže Český Těšín. Díky spolupráci DDM, Města Český Těšín a spolku EducationTalentCulture se podařilo získat také podporu Skupiny ČEZ. Děkujeme!

  Výsledky jednání 10. Monitorovacího výboru Programu, který proběhl ve dnech 22. a 23. listopadu 2017. Gratulujeme všem úspěšným žadatelům, kteří budou moci kvalitně realizovat své projekty v rámci prioritní osy 3 a prioritní osy 4 Programu Interreg V-A.

  V pondělí 20.11. se v kavárně a čítárně Avion v Českém Těšíně uskutečnilo jedno ze setkání s občany v rámci projektu Program pro Kulturu Těšína a Českého Těšína. Žhavá diskuze se týkala mnoha vrstev a významů kultury v obou městech.

  Na webových stránkách Programu Interreg V-A CZ-PL byl uveřejněn seznam školení / seminářů které se budou konat v nejbližší době.

  Centrum regionálního rozvoje České republiky a Euroregion Těšínské Slezsko mají tu čest Vás pozvat na Mezinárodní konferenci, která se koná při příležitosti 10. výročí vstupu České republiky a Polska do Schengenského prostoru.

  V listopadu a prosinci se v Českém Těšíně uskuteční setkání s obyvateli na téma kultury a spolupráce v kultuře. Setkání jsou realizována v rámci projektu „Program pro Kulturu Těšína a Českého Těšína“,který realizuje město Cieszyn a zapsaný spolek EducationTalentCulture.

  Do 21. prosince 2017 je možno předkládat projektové záměry v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko v rámci Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit.

  Nová verze (4) příručky pro příjemce, kteří realizují projekty je k dispozici na webových stránkách Programu www.cz-pl.eu.

  Společný sekretariát ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky vyhlašuje soutěž "POŠLI ZÁMĚR - VYHRAJ STÁŽ". Soutěž je určena žákům středních škol a studentům vysokých škol.

  Město Cieszyn a spolek EducationTalentCulture z Českého Těšína společně realizují projekt v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce. Součástí projektu je také část dotazníková zaměřená jak na obyvatele, tak na návštěvníky obou měst.

  Na webových stránkách Programu Interreg V-A naleznete aktuální informace ohledně přípravy žádosti oplatbu.Týká se úspěšných žadatelů a realizátorů projektů spolufinancovaných v rámci Programu přeshraniční česko-polské spolupráce.

  Do termínu 25. října 2017 mohou žadatelé předkládat žádosti v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko. Bližší informace a podmíny naleznete na webových stránkách Správců FMP- www.olza.pl a www.irsts.cz.

  V Českém Těšíně v sídle RSTS se dne 31.7.2017 uskutečnilo 3. zasedání EŘV Fondu Mikroprojektů ER TS-ŚC. Dofinancování z ERDF získalo celkem 12 projektů v rámco PO2, 3 projekty v rámci PO3 a 23 projektů předložených do Prioritní osy 4.

  Přehled přijatých projektových záměrů do PO 2 ke 30. 6. 2017

  V rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Slovensko bylo schváleno 76 projektů. Podpořeny byly projekty zaměřené na zachování a podporu kulturního a přírodního dědictví příhraničí, obnovu a ochranu biodiverzity či podporu ekosystémových služeb.

  Na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj České republiky naleznete praktické informace ohledně toho, aby Váš projekt byl úspěšný. Vhodný materiál k prostudování.

  Rada Velvyslanců zemí V4 rozhodla o tom, které projekty v rámci Visegrad Grants obdží dotaci. Výsledky jsou k dispozici na webových stránkách www.visegradfund.org. Úspěšní žadatelé již byli o výsledcích informováni.

  Na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko byla uveřejněna nová verze Příručky pro příjemce dotace spolu s přílohami (verze 4).

  Ve dnech od 18. do 21. května příjmeci evropských dotací otevírají své projekty, nabízejí slevy nebo vstupy zdarma prostě prezentují zajímavé nápady, které přivedli k realizaci díky Evropským fondům.

  Monitorovací výbor programu Interreg PLSK schválil dofinancování ve výši 1,3 mln euro pro celkem 4 projekty (3 projekty v oblasti přeshraničního vzdělávání a 1 v oblasti transportu). Jednání se uskutečnilo 10. května v Tatranské Lomnici na Slovensku.

  Společný technický sekretariát Programu zve na akci pořádanou ve dnech 5.6. a 6.6.2017. Místem konání je polský Rzeszów. Přihlášky do 25.5.2017. Akce pořádaná jako školení efektivní metodou Open Space, kdy se může každý účastník aktivně podílet na programu.

  Dne 28.2.2017 byl ukončen příjem projektových žádostí v rámci 3. výzvy. Do Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd žadatelé předložili 32 žádostí o dofinancování projektů na polské straně euroregionu a 13 projektů na české straně.

  Na webových stránkách Programu Interreg V-A byl uveřejněn seznam projektových záměrů, které žadatelé předložili v rámci přípravy projektů pro Prioritní osu 4 - Spolupráci institucí a komunit.

  Od 1. března 2017 funguje Společný sekretariát porgramu Polsko-Rusko 2014-2020 a to v polském Olsztyně. Oficiální otevření za účasti představitelů Ministerstva rozvoje a Warmińsko-Mazurského vojvodství je naplánováno na 29. března. Sídlo sekretariátu (Głowackiego 14, Olsztyn)

  Pozvánka na školení v rámci PO3 Fondu Mikroprojektů Programu Interreg V-A CZPL v Euroregionu Silesia, které se uskuteční dne 9.února 2017 ve 12.30 hod. v prostorách Městského úřadu v Raciborzi. Přihlášky jsou přijímány do 7.února 2017.

  Příjem žádostí o podporu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech byl prodloužen. Žadatelé tak mohou své projekty zasílat až do 16.1.2017 (původně 6.1.2017). Celkem 300 milionů korun v programu má přispět na zvýšení konkurenceschopnosti destinací a zlepšit přínosy turismu.

  V pondělí 16. ledna se v prostorách Vzdělávacího centra Slezské diakonie v Českém Těšíně uskuteční poslední tématické setkání v rámci projektu Burza partnerství, který se spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko. Tentokrát bude věnováno oblasti kultury a vzdělávání.

  Dne 13. ledna 2017 se uskuteční školení pro žadatele v rámci dodatečné výzvy pro Fond mikroprojektů - prioritní osa 3 Programu Interreg V-A PL SK 2014-2020. Školení je jednodenní a bezplatné, místo konání (Nowy Targ - Ośrodek Współpracy Polsko-Słowackiej).

  Dne 2. února 2017 se uskuteční školení pro projekty v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (časový harmonogram 10:00 - 14:00, místo konání Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia ve Wałbrzychu). Termín pro přihlášení je 25. ledna 2017.

  Více než 90 mikroprojektů z oblasti rozvoje kulturního a přírodního dědictví, vzdělávání a kvalifikace a spolupráce institucí bude realizováno v česko-polském pohraničí. V euroregionu Praděd je to 33 projektů, v euroregionu Nysa 26 projektů, v euroregionu Silesia také 33 vybraných k spolufinancování a realizaci.

  Na webových stránkách Programu Interreg Polsko-Slovensko Společný sekretariát uveřejnil harmonogram a popis celého procesu hodnocení projektů na konci roku 2016 a v prvním čtvrtletí roku 2017.

  V rámci Fondu mikroprojektů probíhá 3. výzva v rámci Programu Interreg V-A CZPL. Zájemci mohou předkládat projekty do prioritních os 2 a 4. Termín pro předložení projektových žádostí potrvá do 31. března 2017. Bližší informace na webových stránkách euroregionu.

  Během 7. zasedání Monitorovacího výboru byly doporučeny standardní projekty v prioritních osách 2 a 4. Brzy obdrží úspěšní žadatelé od Společného sekretariátu prostřednictvím depeše v systému MS2014+ podrobnou informaci o rozhodnutí MV, případných podmínkách financování a krácení prostředků.

  Na webových stránkách Programu Interreg V-A Česká republika - Polská republika (http://www.cz-pl.eu) byla zveřejněna příručka pro vyplnění žádosti o platbu a zprávy o realizaci projektu v systému MS2014+.

  Na webových stránkách Programu Interreg V-A byly uveřejněny informace o vlajkovém projektu "Bezpečné pohraničí", který byl předložen v rámci PO1. Číslo projektu CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006, vedoucí partner Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Opole.

  Na webových stránkách Euroregionu Glacensis byly uveřejněny aktualizované informace, týkající se Fondu Mikroprojektů. Potencionální žadatelé by se měli seznámit s aktualizovanými dokumenty a přílohami.

  Jednotný sekretariát v Olomouci ve spolupráci s kontaktním místem v Ostravě zvou na školení, týkající se PO 3 a 4 Programu Interreg V-A. Školení se uskuteční 15. 12.2016 v sídle MSK v Ostravě.

  V pořadí již čtvrté tématické setkání v rámci projektu "Burza partnerství ER TS-ŚC" se uskuteční v pondělí 12.12.2016 od 10 hod. v prostorách RSTS na Hlavní 1a v Českém Těšíně. Tématem bude přeshraniční spolupráce v oblasti podnikání. Vstup zdarma!

  Další tématické setkání v rámci česko-polského projektu Burza partnerství ER TS-ŚC se uskuteční v pondělí 28.11.2016 od 10 hodin v hotelu Liburnia v Cieszyně. Srdečně zvou partneři a realizátoři projektu: zapsaný spolek Člověk na hranici, RSTS Český Těšín a SRiWR Olza Cieszyn.

  Ve dnech 26. a 27. října 2016 se uskutečnilo druhé jednání společného monitorovacícho výboru, na kterém bylo projednáno financování Programu a také jednáno o důležitých programových dokumentech.

  V rámci Operačního Programu přeshraniční spolupráce Interreg PL-SK je možno do 30. listopadu 2016 předkládat žádosti o dofinancování projektů ve dvou prioritních osách: edukace a celoživotní vzdělávání (alokace 4,23 mln euro) a transport (alokace 3,72 mln euro).

  V listopadu a prosinci 2016 budou v Polsku organizována školení pro NNO na téma získávání dotací z fondů EU. Školení budou ve formě seminářů i tématických workshopů, individuálních i širších konzultací ohledně přípravy žádosti pro konkrétní programy.

  Maršalkovský úřad Slezského vojvodství zve na informační den na téma programů v rámci Evropské teritoriální spolupráce. Setkání se uskuteční v pátek 25.11.2016 v Katowicích (ul. Ligonia 46).

  Po všechny zájemce o Program Interreg V-A CZ-PL je určen nový informační kanál na youtube. V nejbližší době budou uveřejněna školící a informační videa o Programu. První díl se týká všeobecných podmínek Programu a tématického zaměření.

  JS spolu s Regionálním kontaktním místem Programu Interrev V-A pořádá školení v Bielsku-Białej s tématikou PO1 -Společné řízení rizik. Školení se uskuteční v pátek 4. listopadu v hotelu Bit (ul. 1 Dywizji Pancernej 45). Kontaktní osoby: mdrozdz@slaskie.pl nebo mjasek@slaskie.pl.

  22.10.2016 Urbact

  Bylo přihlášeno 378 žádostí ze 24 členských států. Bylo vybráno 18 žádostí ze 4 tématických oblastí, mez kterými jsou například energetické změny či práce a dovednosti v místním hospodářství. Další výzva bude vyhlášena ještě v říjnu 2016.

  Společný technický sekretariát zve potencionální žadatele na informační školení k první výzvě v rámci Programu přeshraniční spolupráce Polsko-Bělorusko-Ukrajina 2014-2020.

  Informační systém koncového příjemce (ISKP) je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu. Edukační videa Vám pomohou se se systémem naučit a zorientovat se v něm.

  Program PS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 navazuje na úspěšný program Cíl 3. Nový program s celkovou alokací 103,4 mil. EUR je určen zejména pro regionální a místní projekty připravované v úzké spolupráci českých a bavorských partnerů s dopadem na společné území.

  Byla ukončena první výzva pro mikroprojekty v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A PL SK 2014-2020. Bližší informace na webovém portálu Programu.

  Konference se uskuteční dne 11. října 2016 v Bukowli na Ukrajině. Registrace na konferenci je možná do 30. září 2016 na základě registračního formuláře. Vzhledem k omezenému počtu účastníků je možná účast pouze jedné osoby za organizaci.

  V zájmu zlepšování právních předpisů se chce Komise blíže seznámit s názory občanů a zainteresovaných stran. Na těchto stránkách můžete vyjádřit své stanovisko k návrhům právních aktů. Znění návrhů jsou sice k dispozici pouze v jednom jazyce, ale připomínky mohou být zaslány v kterémkoli úředním jazyce EU.

  V pátek 2. září 2016 se v sídle RSTS v Českém Těšíně konalo první zasedání Euroregionálního řídícího výboru FMP ER TS-ŚC. Na jednání byly schváleny mikroprojekty v prioritních osách PO2 a PO4.

  Školení pro žadatele Fondu mikroprojektů ER TS-ŚC se uskuteční ve dnech 14.9.2016 (Zebrzydowice, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Ks. A.Janusza 21) a 19.9.2016 (Strumień, Urząd Miejski, Rynek 4).

  Na webových stránkách www.cz-pl.eu byla zveřejněna pozvánka a přihlašovací formulář na výroční akci Programu, která se uskuteční dne 5. října 2016 se v Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia ve Wałbrzychu (Polsko). Součástí akce bude také Polsko-česká burza partnerství. Srdečně zveme!

  Byly vyhlášeny nové výzvy v daném Programu přeshraniční spolupráce. Prioritní osa I - Příroda a Kultura, prioritní osa III - Vzdělávání. Příjem projektových žádostí do 2. listopadu 2016.

  Přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko má více než 18ti letou historii. Novým mikroprojektem, který očekává na dofinancování z FM je projekt "Burza partnerství", na kterém se podílí zapsaný spolek Člověk na hranici spolu s partnery SRiWR Olza Cieszyn a RSTS Český Těšín. Cílem projektu je iniciování a rozvíjení přeshraniční spolupráce.

  Dne 28. září se v polském Lublinu uskuteční akce s názvem "Forum vyhledávání partnerů". Akce směřuje k institucím na podporovaném území Programu Polsko-Bělorusko-Ukrajina, které by chtěly předložit projekt v rámci první výzvy, která bude vyhlášena 11. října a potřebují najít parnera pro přeshranční spolupráci.

  30. srpna 2016 budou vyhlášeny nové výzvy v rámci Programu Interreg PL-SK. Žádosti bude možno předkládat do 30. listopadu 2016 na Technický sekretariát v Krakowě. Předpokládaný termín oznámení výsledků je březen 2017. Bližší info na webových stránkách Programu.

  V souvislosti s příjmem projektových žádostí, který bude ukončen dne 9. září 2016, zve EB ke konzultacím jednotlivých koncepcí a žádostí. Konzultace probíhají v kanceláři sdružení v době od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin. Doporučujeme telefonicky se objednat: +48 33 488 89 21.

  V souladu s dokumentací Programu INTERREG V-A Polsko_slovensko 2014-2020, včetně příručky příjemce, má žadatel právo se odvolat v případě, že dle jeho názoru mikroprojekt nebyl oceněn/vybrán správně.

  Program INTERREG V-A Česká republika - Polská republika navazuje na program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Proces přípravy začal v roce 2014. Dne 23. 6. 2015 byl program schválen Evropskou komisí.

  V Euroregionu Glacensis se rozhodli inovovat logo euroregionu formou veřejné otevřené soutěže o grafický návrh. Nejedná se o vytvoření nového loga, ale o snahu logo kodifikovat/inovovat dle současných trendů. Termín je stanoven na 30.9.2016.

  V souvislosti s blížící se výzvou na překládání projektových žádostí, připravil Technický sekretariát Programu Interreg V-A Polsko-Slovensko seznam neječastějších chyb, které žadatelé dělají a kterým by se měli vyhnout při sestavování projektových žádostí.

  Byly schváleny první projekty v rámci první výzvy Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia, a to na jednání společného Euroregionálního řídícího výboru dne 4. srpna 2016 v Raciborzi.

  Ve čtvrtek 4.srpna 2016 na zasedání Euroregionálního řídícího výboru ER Silesia byly schváleny termíny výzev pro Fond mikroprojektů a to pro 2. polovinu roku 2016 a celý rok 2017.

  V rámci první výzvy v rámci Programu Interreg Střední Evropa bylo schváleno 35 projektů, do jejichž realizace bude zapojeno 53 partnerů z Polska, z toho 3 jako Vedoucí partneři.

  Dokumentace a harmonogram výzev byly schváleny Monitorovacím výborem a budou uveřejněny na webových stránkách Programu. Na setkání pracovní skupiny byl prezentován také monitorovací systém realizace programu.

  Sdružení Euroregion Karpacki Polska, po ukončení školení souvisejících s fondem mikroprojektů v rámci Programu Interreg V-A Polsko-Slovensko 2014-2020, uveřejnilo na svých stránkách prezentaci ohledně správně vyplněného rozpočtu projektu.

  U projektů v rámci Prioritní osy II programu, týkající se příhraničního dopravy, v rámci investiční priority "Zvýšení regionální mobility" byla ukončena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Sedm projektů bude dále hodnoceno po stránce technické a obsahové.

  Aktuální výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 a INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 jsou prodlouženy do 5. září, výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 a INTERREG V-A SK-CZ/04 do 3. října 2016. Dochází také k důležitým obsahovým úpravám dokumentace.

  Na webových stránkách URBACT je k dispozici anketa, jejíž cílem je zjištění aktuálního povědomí o programu a aktivitách URBACT v Polsku.

  Jak inovační je Česká republika? Evropská unie uveřejnila výsledky evropského srovnávacího přehledu inovací, srovnávacího přehledu informací v regionech a průzkumu „Innobarometer“ pro rok 2016.

  Dle informací na webovém portálu www.cz-pl.eu bude administrace žádostí o změnu do zprovoznění modulu žádostí o změnu v aplikaci MS2014+ řešena formou zasílání interních depeší v systému MS2014+.

  Cílem Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí je poskytnout speciální podporu lidem do 25 let a mladým lidem v regionech.

  Dne 12. července 2016 se na zámku Moszna v Polsku uskutečnilo 1. zasedání společného česko – polského Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A 2014-2020. Celkem bylo podpořeno 22 mikroprojektů (9 CZ a 13 PL).

  Školení (workshop) pro žadatele, týkající se práce s aplikací MS2014+ se uskuteční v Raciborzi dne 17.8.2016.

  Evropská komise přijala dva nové standardní, tj. k použití připravené finanční nástroje pro investice z ESI fondů, aby se usnadnil přístup k financování pro nové podniky nebo organizátory projektů v oblasti rozvoje měst

  Do doby, než budou vyjasněny podmínky vystoupení Velké Británie z EU, platí aktuální smlouvy a právo EU. Výsledky referenda, dle informací polského ministerstva rozvoje, neovlivní realizaci kohezní politiky v Polsku pro období 2014-2020.

  V Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 byly schváleny první projekty.

  Dne 14. června se v sídle sdružení „Region Beskidy” v Bielsko-Biała uskutečnilo první zasedání výboru pro mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Polsko-Slovensko 2014-2020.

  Na stronie Euroregionu Nysa zamieszczony został harmonogram składania wniosków o dofinansowanie, a także terminy posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego obowiązujące w drugiej połowie 2016 r.

  K dispozici a ke stažení je publikace určená nestátním neziskovým organizacím, která se věnuje příležitostem v období 2014-2020.

  Bezplatná infolinka o EU "EUROFON" 800 200 200. Informace o možnostech čerpání, novinkách, kontakty, důležitá upozornění.

  Je možno předkládat projektové žádosti pro oblast polsko-německého pohraničí. Jedná se o dva dotační programy - Interreg 2014-2020 Brandenburg-Polsko a Meklemburg-Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska. V rámci obou programů je k dispozici cca 53,2 mln euro.

  Společný sekretariát Programu Interreg Litva - Polsko připravil krátký film na téma, jak vytvořit a pracovat s elektronickou verzí projektové žádosti.

  V pondělí 16. května 2016 o půlnoci byl ukončen příjem projektových žádostí do Fondu mikroprojektů v rámci 1. výzvy v Euroregionu Silesia. Žadatelé předložili celkem 40 žádostí o spolufinancování.

  Žádosti o dofinancování z oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví, odehrávající se v polsko-slovenském příhraničí, je možno již předkládat. Celkový objem finančních prostředků je 23,76 mln EUR (v rámci programu Interreg Polsko-Slovensko).

  Na začátku dubna byla schválena Monitorovacím výborem nová verze Programové příručky pro potencionální žadatele připravující žádosti do první výzvy v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Litva - Polsko.

  Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvu na podporu komunitního rozvoje. Výzva je určena místním akčním skupinám (MAS), mezi něž bude z Evropského sociálního fondu rozděleno až 1,8 miliardy korun.

  Národní orgán pro koordinaci vydal slovník EURO ANGLIČTINA jako pomůcku pro všechny, kdo potřebují pro svou práci odbornou angličtinu používanou v rámci evropských institucí. Slovník je volně a bezplatně k dispozici a jeho vydání bylo hrazeno z fondů EU, Operačního programu Technická pomoc.

  Dle informací JS byla ke dni 29. 4. 2016 ukončena první fáze kontroly přijatelnosti projektových žádostí v prioritní ose 3. Všem žadatelům byly prostřednictvím MS2014+ zaslány Výzvy k doplnění projektových žádostí resp. Potvrzení o nesplnění kontroly přijatelnosti.

  Monitorovací výbor programu Interreg V-A CZ-PL rozhodl o posunu termínu pro předkládání plných projektových žádostí pro PO2 na 31.5.2016.

  V září 2015 byla provedena pro Evropskou komisi revize přeshraniční spolupráce formou zkoumání problémů, které jsou aktuální v příhraničních oblastech a přeshraniční spolupráci. Komise představuje výsledky veřejné konzultace na svých webových stránkách.

  Euroregion Nisa, regionální sdružení se sídlem v Liberci, vypisuje Výzvu pro předkládání Žádostí do Fondu mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko pro období 2014 - 2020. První termín pro odevzdání žádostí je 19.4.2016.

  Zajímá vás dění na druhé straně hranice? Hledáte partnera pro spolupráci či kontakt na nějakou instituci? Chcete vyrazit na výlet k sousedům? Podívejte se na webový portál http://www.euroregiononline.eu.

  Prodloužení termínu pro předkládání projektových žádosti v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko do 20. května 2016 do 24:00 hodin, z důvodů probíhajícího testování webové aplikace. Ostatní pravidla zůstávají beze změny.

  Ve slovenské Žilině se uskutečnilo třetí zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg Polsko-Slovensko, během kterého bylo schváleno pět koncepcí vlajkových projektů s celkovou částkou dofinancování z ERDF ve výši 14 milionů EUR.

  V Evropském centru Solidarity v Gdańsku se ve dnech 23. a 24. května 2016 uskuteční konference "INTERREG changes the Baltic Sea Region. Stories that inspire".

  Ve dnech 25. a 26. dubna se uskuteční školení pro zájemce a případné žadatele v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Litva-Polsko.

  Konzultační dny určené žadatelům, kteří předložili projektový záměr v rámci prioritní osy 2. Konzultace pro žadatele Moravskoslezského kraje a Slezského a Opolského vojvodství se uskuteční v Bielsko - Biała (Regionaly Punkt Kontaktowy, ul. Piastowska 40) dne 7. (– 8.) dubna 2016.

  V souvislosti s průběžnou výzvou na předkládání žádostí do prioritní osy 2 programu jsou organizována dvoudenní školení v pěti městech na území programu. Na polské straně v polském jazyce, na slovenském ve slovenštině. Bližší informace na webu programu.

  Polská část Euroregionu Silesia informuje o tom, že v pondělí 4.4.2016 se v konferenční místnosti Městského úřadu v Kietrzu (Kietrz, ul. 3 Maja 1) uskuteční školení pro pro zájemce o FM pro období 2014-2020.

  MMR vyhlašuje výzvu, v rámci které je možné žádat o podporu dle specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Cílem je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění.

  16.03.2016 Publikace

  Na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR naleznete zajímavé publikace a informační materiály. Jedním z nich je "Abeceda fondů EU" obsahující informace jak fungují evropské fondy a kam se obrátit pro radu.

  Byl ukončen příjem projektů pro prioritní osu 3 (Vzdělávání a kvalifikace) a prioritní osu 4 (Spolupráce institucí a komunit). Probíhá hodnotící proces projektových žádostí. Monitorovací výbor dne 29.6. rozhodne o podpoře jednotlivých projektů.

  Na webových stránkách Euroregionu Nysa, v záložce "Programy a zdroje" a sekci "Dokumenty ke stažení", naleznete informace a dokumenty pro mikroprojekty typu A, B a C.

  V rámci Evropské územní spolupráce - Cíle 2 kohezní politiky EU v programovém období 2014 - 2020 budou i nadále podporovány tři směry: přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Součástí Cíle 2 je i program INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

  Na webovém portálu INTERACT naleznete odkazy na konkrétní přeshraniční programy z období 2007-2013 ale také nového období 2014-2020.

  Byla vyhlášena předběžná výzva k předkládání projektových žádostí do 3 prioritních os: PO2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, PO3 - Vzdělání a kvalifikace, PO4 - Spolupráce institucí a komunit.

  Ke dni 22. 2. 2016 došlo k technické úpravě v systému MS2014+. Nově není možné zřídit přístup pracovníkovi JS k podpisu po finalizaci projektové žádosti.

  Na webovém portálu www.cz.pl.eu v sekci "Příručka pro žadatele" byla umístěna aktualizovaná verze Příručky pro žadatele, verze 1 se zohledněním Metodických pokynů včetně aktualizované verze příloh.

  Na 3. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v Bielsku-Białej dne 4. 2. 2016 bylo rozhodnuto o posunu termínů pro příjem plných projektových žádostí: PO2 (10. 5. 2016), PO3 (29. 2.2016) a PO4 (7. 3. 2016).

  Monitorovací systém usnadní přípravu a realizaci projektů. Nahrazuje tři rozdílné systémy (v gesci MMR, Ministerstva průmyslu a obchodu a MŽP) končícího dotačního období 2007–2013, a tak sjednocuje a výrazně zjednodušuje proces podávání žádosti o dotaci.