Noborders
Kalendarz
9 / 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Aktualności

Pod koniec lipca br. odbyło się 3 posiedzenie EKS dla Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński, podczas którego zdecydowano, które projekty otrzymają dofinansowanie ze środków EFRR.

Lista otrzymanych propozycji projektowych do OP 2 na dzień 30.06.2017.

Na stronie programu Interreg V-A CZ-PL w sekcji Podręcznik Beneficjenta Dofinansowania umieszczona została czwarta wersja Podręcznika wraz z załącznikami.

Od 18 do 21 maja beneficjenci środków unijnych otwierają drzwi swoich projektów, oferują zniżki, darmowe wejścia lub po prostu prezentują ciekawe pomysły urzeczywistnione dzięki Funduszom Europejskim.

Komitet Monitorujący programu Interreg Polska-Słowacja zatwierdził do dofinansowania 4 przedsięwzięcia o wartości 1,3 mln euro.

Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A RCz-PL w województwie śląskim zaprasza na szkolenie nt. zamówień publicznych.