Noborders
Kalendarz
6 / 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Aktualności

Zapraszamy na polsko-czeską konferencję pn. "Czy współpraca się opłaca?" poświęconą Interreg V-A Republika Czeska - Polska, która odbędzie się 6 grudnia br. w Cieszynie, w Hotelu Liburnia. Udział w konferencji jest bezpłatny. Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie na języki polski i czeski.

W czwartek, 26 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego w Czeskim Cieszynie, podczas którego wybrano 10 mikroprojektów przeznaczonych do dofinansowania i realizacji w Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

W dniach 14-15 marca br. w Sulisławiu odbyło się 11. posiedzenie Komitetu Monitorującego Interreg V-A RCz-PL, podczas którego zatwierdzono do dofinansowania projekty złożone w ramach naboru do OP 2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”.

Przedstawiamy listę projektów złożonych w ramach 2 i 4 osi priorytetowej programu Interreg V-A CZ-PL, funduszu mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński, zatwierdzonych podczas 4. posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które odbyło się 1.03.2018 r.

W związku z badaniem służącym analizie współpracy transgranicznej na terenie miast: Cieszyn i Czeski Cieszyn, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Badanie jest adresowane do mieszkańców obu miast oraz przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw.

1 marca odbędzie się 4. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Komitet zdecyduje o wyborze projektów do dofinansowania w ramach współpracy transgranicznej w osiach priorytetowych 2, 3 i 4.