Noborders
Kalendář
10 / 2016
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Aktuality

Informační systém koncového příjemce (ISKP) je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu. Edukační videa Vám pomohou se se systémem naučit a zorientovat se v něm.

Program PS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 navazuje na úspěšný program Cíl 3. Nový program s celkovou alokací 103,4 mil. EUR je určen zejména pro regionální a místní projekty připravované v úzké spolupráci českých a bavorských partnerů s dopadem na společné území.

Byla ukončena první výzva pro mikroprojekty v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A PL SK 2014-2020. Bližší informace na webovém portálu Programu.

Konference se uskuteční dne 11. října 2016 v Bukowli na Ukrajině. Registrace na konferenci je možná do 30. září 2016 na základě registračního formuláře. Vzhledem k omezenému počtu účastníků je možná účast pouze jedné osoby za organizaci.

V zájmu zlepšování právních předpisů se chce Komise blíže seznámit s názory občanů a zainteresovaných stran. Na těchto stránkách můžete vyjádřit své stanovisko k návrhům právních aktů. Znění návrhů jsou sice k dispozici pouze v jednom jazyce, ale připomínky mohou být zaslány v kterémkoli úředním jazyce EU.

V pátek 2. září 2016 se v sídle RSTS v Českém Těšíně konalo první zasedání Euroregionálního řídícího výboru FMP ER TS-ŚC. Na jednání byly schváleny mikroprojekty v prioritních osách PO2 a PO4.