Noborders
Kalendář
7 / 2018
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Aktuality

V souvislosti s výzkumem, jenž poslouží k analýze přeshraniční spolupráce na území měst: Cieszyn a Český Těšín, laskavě Vás žádáme o zodpovězení níže uvedených dotazů. Výzkum je určen pro obyvatele obou měst a představitele samosprávy, neziskové organizace a společnosti.

Jménem spolku EducationTalentCulture si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou spolupráce v oblasti překladů a přípravy projektových záměrů a projektových žádostí předkládaných v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Do 21. 12. 2017 je možné předkládat projektové záměry do prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit. Předložení záměru je povinným krokem pro předložení projektové žádosti do této prioritní osy, přičemž příjem projektových žádostí bude probíhat do 7. 3. 2018.

V pátek 1. prosince 2017 na náměstí ČSA proběhne akce Advent v Těšíně. Hlavním organizátorem je Dům dětí a mládeže Český Těšín. Díky spolupráci DDM, Města Český Těšín a spolku EducationTalentCulture se podařilo získat také podporu Skupiny ČEZ. Děkujeme!

Výsledky jednání 10. Monitorovacího výboru Programu, který proběhl ve dnech 22. a 23. listopadu 2017. Gratulujeme všem úspěšným žadatelům, kteří budou moci kvalitně realizovat své projekty v rámci prioritní osy 3 a prioritní osy 4 Programu Interreg V-A.

V pondělí 20.11. se v kavárně a čítárně Avion v Českém Těšíně uskutečnilo jedno ze setkání s občany v rámci projektu Program pro Kulturu Těšína a Českého Těšína. Žhavá diskuze se týkala mnoha vrstev a významů kultury v obou městech.