Noborders
Kalendář
12 / 2016
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Aktuality

Na webových stránkách Programu Interreg V-A Česká republika - Polská republika (http://www.cz-pl.eu) byla zveřejněna příručka pro vyplnění žádosti o platbu a zprávy o realizaci projektu v systému MS2014+.

Na webových stránkách Programu Interreg V-A byly uveřejněny informace o vlajkovém projektu "Bezpečné pohraničí", který byl předložen v rámci PO1. Číslo projektu CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006, vedoucí partner Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Opole.

Na webových stránkách Euroregionu Glacensis byly uveřejněny aktualizované informace, týkající se Fondu Mikroprojektů. Potencionální žadatelé by se měli seznámit s aktualizovanými dokumenty a přílohami.

Jednotný sekretariát v Olomouci ve spolupráci s kontaktním místem v Ostravě zvou na školení, týkající se PO 3 a 4 Programu Interreg V-A. Školení se uskuteční 15. 12.2016 v sídle MSK v Ostravě.

V pořadí již čtvrté tématické setkání v rámci projektu "Burza partnerství ER TS-ŚC" se uskuteční v pondělí 12.12.2016 od 10 hod. v prostorách RSTS na Hlavní 1a v Českém Těšíně. Tématem bude přeshraniční spolupráce v oblasti podnikání. Vstup zdarma!

Další tématické setkání v rámci česko-polského projektu Burza partnerství ER TS-ŚC se uskuteční v pondělí 28.11.2016 od 10 hodin v hotelu Liburnia v Cieszyně. Srdečně zvou partneři a realizátoři projektu: zapsaný spolek Člověk na hranici, RSTS Český Těšín a SRiWR Olza Cieszyn.