Noborders
Kalendář
11 / 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Aktuality

V pondělí 20.11. se v kavárně a čítárně Avion v Českém Těšíně uskutečnilo jedno ze setkání s občany v rámci projektu Program pro Kulturu Těšína a Českého Těšína. Žhavá diskuze se týkala mnoha vrstev a významů kultury v obou městech.

Na webových stránkách Programu Interreg V-A CZ-PL byl uveřejněn seznam školení / seminářů které se budou konat v nejbližší době.

Centrum regionálního rozvoje České republiky a Euroregion Těšínské Slezsko mají tu čest Vás pozvat na Mezinárodní konferenci, která se koná při příležitosti 10. výročí vstupu České republiky a Polska do Schengenského prostoru.

V listopadu a prosinci se v Českém Těšíně uskuteční setkání s obyvateli na téma kultury a spolupráce v kultuře. Setkání jsou realizována v rámci projektu „Program pro Kulturu Těšína a Českého Těšína“,který realizuje město Cieszyn a zapsaný spolek EducationTalentCulture.

Do 21. prosince 2017 je možno předkládat projektové záměry v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko v rámci Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit.

Nová verze (4) příručky pro příjemce, kteří realizují projekty je k dispozici na webových stránkách Programu www.cz-pl.eu.