Noborders
Kalendář
10 / 2022
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Aktuality

Zapraszamy 18.11.2021 r. o godz. 17.00 do siedziby Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej, Cieszyn - Stary Targ 4, na Konferencję podsumowującą realizację mikroprojektu.

Prezentace publikace/Prezentacja publikacji SWOJSKI ZBIOREK

Zapraszamy na spektakl widowiskowo-muzyczny. Zveme na hudebně-divadelní představení.

Nová výzva v rámci Programu Interreg V-A, prioritní osa 2.

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem konsultacji.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza 25 czerwca br. w godzinach 11:00-12:30 na spotkanie informacyjne w formule online pomagające w przygotowaniu się do udziału w pierwszym naborze projektów transnarodowych.