Noborders

Právní rámec

Níže jsou uvedeny základní dokumenty a právní listiny spojené s přípravou a implementací projektů přeshraniční spolupráce. V případě, že se jedná o důležité dokumenty Evropské Komise Vám zajistíme přístup dle jednotlivých jazykových verzí.