Noborders
Kalendář
12 / 2018
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Aktuality

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zve na olomoucký seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace. Témata: zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+

Srdečně zveme na polsko-českou konferenci "Vyplácí se spolupráce" v programu Interreg V-A CZ-PL, která se uskuteční 6. prosince 2018 v Cieszynie v hotelu Liburmia. Účast na konferenci je zdarma, zajištěno je tlumočení do polštiny a češtiny.

Do 19. října 2018 budou přijímány projektové žádosti k projednání na 6. zasedání EŘV v březnu 2019. Výbor bude schvalovat výhradně projekty z PO2 „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“ a PO3 „Vzdělávání a kvalifikace“.

Srdečně zveme na konferenci v rámci ukončení realizace projektu Miasta Cieszyn a ETC, z.s., financovaného z Fondu mikroprojektů v ER TS-ŚC. Akce se koná v pátek 24.8.2018 od 12 hodin v hotelu Liburnia Cieszyn. Účast na akci je zdarma. Reg.č.:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000625

Ve čtvrtek 26.7.2018 proběhlo v Českém Těšíně další zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém bylo doporučeno k financování celkem 10 projektů. Gratulujeme úspěšným žadatelům v rámci Programu Interreg V-A CZ-PL - Fondu Mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko. Každý z nich bude jistě přínosem pro další rozvoj česko-polské spolupráce!

Prezentace přeshraniční polsko-české spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Havířov proběhla v Bruselu a Eurodistriktu Pamina. Města společně realizují od roku 2011 projekty s názvem "Polsko-czeskie spotkania branżowe", jejichž cílem je aktivizace subjektů zaangažovaných do této spolupráce.