Noborders

E-learning

Naše firma nabízí komplexní služby v oblasti vzdělávání, budování a rozvoje přeshraniční spolupráce. Nabízíme služby v oblasti moderního e-learningu v níže uvedených tématických blocích:

- Budování a udržení přeshraničního partnerství

- Zásady realizace přeshraničních projektů – pro začátečníky

- Realizace společných projektů – jak dosáhnout nejlepších výsledků

- Strategické plánování přeshraniční spolupráce – jakým způsobem vybudovat rámec spolupráce na střednědobé časové období

- Vedení společného projektu – pro vedoucí partnery aneb jak být dobrým lídrem.

Každý blok se skládá ze 6 lekcí a je zakončen souborem cvičení a testů, které můžete využít při reálné spolupráci s partnerem.

Po ukončení kurzu obdržíte certifikát potvrzující jeho úspěšné absolvování.

Pokud se rozhodnete pro dva nebo více tématických bloků, můžete využít ze speciálních cenových balíčků.

Pro získání podrobných informací prosíme o vyplnění kontaktního formuláře nacházejícího se níže.

Napište nám

Instituce/Organizace:
Telefon: * E-Mail:
Předmět:
* Zpráva: