Noborders

Aktuality

 • Školení |
 • Konferencje |
 • Výzvy |
 • Události |
 • Ostatní
 • Shrnující konference projektu "Nové perspektivy" proběhla ve městě Jast. Zdrój dne 27.11.2018. Organizátory byli Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” a Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska.

  Srdečně zveme na polsko-českou konferenci "Vyplácí se spolupráce" v programu Interreg V-A CZ-PL, která se uskuteční 6. prosince 2018 v Cieszynie v hotelu Liburmia. Účast na konferenci je zdarma, zajištěno je tlumočení do polštiny a češtiny.

  Srdečně zveme na konferenci v rámci ukončení realizace projektu Miasta Cieszyn a ETC, z.s., financovaného z Fondu mikroprojektů v ER TS-ŚC. Akce se koná v pátek 24.8.2018 od 12 hodin v hotelu Liburnia Cieszyn. Účast na akci je zdarma. Reg.č.:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000625

  Společný technický sekretariát Programu zve na akci pořádanou ve dnech 5.6. a 6.6.2017. Místem konání je polský Rzeszów. Přihlášky do 25.5.2017. Akce pořádaná jako školení efektivní metodou Open Space, kdy se může každý účastník aktivně podílet na programu.

  Maršalkovský úřad Slezského vojvodství zve na informační den na téma programů v rámci Evropské teritoriální spolupráce. Setkání se uskuteční v pátek 25.11.2016 v Katowicích (ul. Ligonia 46).

  Program PS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 navazuje na úspěšný program Cíl 3. Nový program s celkovou alokací 103,4 mil. EUR je určen zejména pro regionální a místní projekty připravované v úzké spolupráci českých a bavorských partnerů s dopadem na společné území.

  Na webových stránkách www.cz-pl.eu byla zveřejněna pozvánka a přihlašovací formulář na výroční akci Programu, která se uskuteční dne 5. října 2016 se v Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia ve Wałbrzychu (Polsko). Součástí akce bude také Polsko-česká burza partnerství. Srdečně zveme!

  V Evropském centru Solidarity v Gdańsku se ve dnech 23. a 24. května 2016 uskuteční konference "INTERREG changes the Baltic Sea Region. Stories that inspire".