Noborders

Aktuality

 • Školení |
 • Konferencje |
 • Výzvy |
 • Události |
 • Ostatní
 • V pátek 10. března v 16 hodin proběhne na Zamku Cieszyn vernisáž výstavy nejlepších diplomových prací absolventů vysokých škol z Polska, Česka, Slovenska a Maďarska v rámci 21. edice přehlídky Graduation Projects.

  Zapraszamy 18.11.2021 r. o godz. 17.00 do siedziby Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej, Cieszyn - Stary Targ 4, na Konferencję podsumowującą realizację mikroprojektu.

  Prezentace publikace/Prezentacja publikacji SWOJSKI ZBIOREK

  Zapraszamy na spektakl widowiskowo-muzyczny. Zveme na hudebně-divadelní představení.

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza 25 czerwca br. w godzinach 11:00-12:30 na spotkanie informacyjne w formule online pomagające w przygotowaniu się do udziału w pierwszym naborze projektów transnarodowych.

  Dne 22. dubna slavíme Den Euroregionu Těšínské Slezsko. Připojte se!

  Schválené projekty v rámci Prioritní osy 2 Fondu Mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko.

  Pozvánka do Hazlachu a Archeoparku v rámci projektu Toulky údolím Olše. Interreg V-A CZPL!

  V rámci česko-polského projektu Kaj indži inači u nas po naszymu. Lidová kultura Těšínského Slezska proběhne v pátek 30. 11.2019 slavnostní zahájení Adventu a rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Českém Těšíně.

  V rámci projektu Kaj indži inači u nas po naszymu. Lidová kultura Těšínského Slezska zahajuje činnost Centrum Folklóru Těšínského Slezka. Na české straně v SVČ Amos, na polské straně v COK Dom Narodowy.

  Akce: poslední srpnový den tohoto roku, 21 hodin, ulice Mennicza 44 v Cieszyně. V tento den se v rámci videomappingu vrátí Těšínská tramvaj a na ulicích Cieszyna a Českého Těšína bude prezentována výstava na místech tehdejších tramvajových zastávek.

  Ve čtvrtek 26.7.2018 proběhlo v Českém Těšíně další zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém bylo doporučeno k financování celkem 10 projektů. Gratulujeme úspěšným žadatelům v rámci Programu Interreg V-A CZ-PL - Fondu Mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko. Každý z nich bude jistě přínosem pro další rozvoj česko-polské spolupráce!

  V pátek 1. prosince 2017 na náměstí ČSA proběhne akce Advent v Těšíně. Hlavním organizátorem je Dům dětí a mládeže Český Těšín. Díky spolupráci DDM, Města Český Těšín a spolku EducationTalentCulture se podařilo získat také podporu Skupiny ČEZ. Děkujeme!

  Na webových stránkách Programu Interreg V-A CZ-PL byl uveřejněn seznam školení / seminářů které se budou konat v nejbližší době.

  Centrum regionálního rozvoje České republiky a Euroregion Těšínské Slezsko mají tu čest Vás pozvat na Mezinárodní konferenci, která se koná při příležitosti 10. výročí vstupu České republiky a Polska do Schengenského prostoru.

  V listopadu a prosinci se v Českém Těšíně uskuteční setkání s obyvateli na téma kultury a spolupráce v kultuře. Setkání jsou realizována v rámci projektu „Program pro Kulturu Těšína a Českého Těšína“,který realizuje město Cieszyn a zapsaný spolek EducationTalentCulture.

  Ve dnech od 18. do 21. května příjmeci evropských dotací otevírají své projekty, nabízejí slevy nebo vstupy zdarma prostě prezentují zajímavé nápady, které přivedli k realizaci díky Evropským fondům.

  V pořadí již čtvrté tématické setkání v rámci projektu "Burza partnerství ER TS-ŚC" se uskuteční v pondělí 12.12.2016 od 10 hod. v prostorách RSTS na Hlavní 1a v Českém Těšíně. Tématem bude přeshraniční spolupráce v oblasti podnikání. Vstup zdarma!

  Dne 28. září se v polském Lublinu uskuteční akce s názvem "Forum vyhledávání partnerů". Akce směřuje k institucím na podporovaném území Programu Polsko-Bělorusko-Ukrajina, které by chtěly předložit projekt v rámci první výzvy, která bude vyhlášena 11. října a potřebují najít parnera pro přeshranční spolupráci.

  Aktuální výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 a INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 jsou prodlouženy do 5. září, výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 a INTERREG V-A SK-CZ/04 do 3. října 2016. Dochází také k důležitým obsahovým úpravám dokumentace.

  V Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 byly schváleny první projekty.

  Dne 14. června se v sídle sdružení „Region Beskidy” v Bielsko-Biała uskutečnilo první zasedání výboru pro mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Polsko-Slovensko 2014-2020.

  Ve slovenské Žilině se uskutečnilo třetí zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg Polsko-Slovensko, během kterého bylo schváleno pět koncepcí vlajkových projektů s celkovou částkou dofinancování z ERDF ve výši 14 milionů EUR.