Noborders

Těšínská tramvaj se vrátí 31. srpna!

Akce: poslední srpnový den tohoto roku, 21 hodin, ulice Mennicza 44 v Cieszyně. V tento den se v rámci videomappingu vrátí Těšínská tramvaj a na ulicích Cieszyna a Českého Těšína bude prezentována výstava na místech tehdejších tramvajových zastávek.

- Vzhledem k technických problémům jsme byli nuceni odvolat první videomapping původně plánovaný na 22. června. Věříme, že problemy pominuly a budeme moci prezentovat výsledky našeho přeshraničního projektu "Těšínská tramvaj se vrátila!". Nabrali jsme trochu zpoždění, ale ve 21 hodin na ulici Mennicza 44 se tramvaj opravdu objeví - zve Krzysztof Krawczyk, předseda nadace Lokalsi, která jako partner projektu zodpovídá za realizaci videomappingu v rámci celého projektu "Těšínská tramvaj se vrátila!".

V ten samý den, kdy proběhne projekce, se na ulicích Cieszyna a Českého Těšína objeví také dvojjazyčná výstava a to na místech, kde se před více než 100 lety zastavovala těšínská tramvaj.

- Výstava je spojená s trasou tramvaje a tramvajovými zastawkami a bude prezentovat texty, grafiky a nepublikované dosud fotografie a vzpomínkové materiály, které mají spojistost s tramvají. Při tvoření výstavy nám pomáhali a podporovali nás přátelé Těšínské tramvaje, mezi které patří Renata Putzlacher-Buchtová, Maciej Dembiniok, Walter Potyka nebo členové Fotoklubu Zvonek - dodává Petra Slováček Rypienová, ředitelka spolku Člověk na hranici.

Projekt "Těšínská tramvaj se vrátila!" nám neustále připomíná důležitost takových akcí z hlediska přeshraničního, protože spojuje Poláky a Čechy. - Stejně jako kdysi, i dnes Těšínská tramvaj spojuje oba břehy řeky Olše. Velmi nás těší pozitivní ohlasy, které jsme zaznamenali při přípravě jednotlivých částí našeho projektu. Jsme přesvědčeni o tom, že realizace videomappingu a výstavy v Cieszyně a Českém Těšíně, jsou začátkem pro vytváření nové historie spojené s Těšínskou tramvají - dodává Stefan Mańka, koordinátor projektu za spolek Člověk na hranici.

Videomapping proběhne v sobotu 31.srpna 2019 od 21 hodin. Účast na projekci je zdarma.

Projekt "Tramwaj Cieszyński wrócił! Těšínská tramvaj se vrátila!" je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001885