Noborders

Cieszyn/Český Těšín: Konference - 10 let v Schengenu

Centrum regionálního rozvoje České republiky a Euroregion Těšínské Slezsko mají tu čest Vás pozvat na Mezinárodní konferenci, která se koná při příležitosti 10. výročí vstupu České republiky a Polska do Schengenského prostoru.

Cílem konference je seznámení široké veřejnosti s tématikou Schengenského prostoru, shrnutí dosavadního fungování v jeho rámci, diskuse jeho výhod a nevýhod, nebo také ukázka toho, jakým způsobem měnil pohraniční oblasti v kontextu evropské integrace.

Konference se zúčastní pozvaní hosté z Polska, České republiky, Litvy, Rakouska, Slovenska, Francie, Německa a jiných zemí, zástupci Evropského parlamentu, Evropské Komise, zástupci národních a regionálních orgánů, zástupci nevládního sektoru a široká veřejnost.

Konference se uskuteční ve dnech 5. a 6. prosince 2017 v Cieszynie, v Divadle Adama Mickiewicza (Plac Teatralny 1, Cieszyn - PL) a Čítárně a kavárně Avion (Hlavní 1, Český Těšín - CZ). 

Čestnou záštitu udělili:
· Evropský parlament
· komisař EK - Elżbieta Bieńskowska
· Slezský Vojvoda - Jarosław Wieczorek
· Maršálek Slezského vojvodství - Wojciech Saługa. 

Přihlašovací online formulář se nachází zde. Účast na konferenci je bezplatná. Během konference bude zajištěno tlumočení do polského, českého a anglického jazyka. Přihlášky je možná zasílat do 1. prosince 2017.