Noborders

Interreg V-A CZ-PL: Školení / semináře pro žadatele

Na webových stránkách Programu Interreg V-A CZ-PL byl uveřejněn seznam školení / seminářů které se budou konat v nejbližší době.

Školení pro žadatele - prioritní osy 2, 3, 4.

Dne 24. 11. 2017 se v sálu hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové uskuteční školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Bližší informace naleznete zde.

Seminář pro žadatele - prioritní osa 4.

Dne 27. 11. 2017 od 10 hodin proběhne na Krajském úřadě Libereckého kraje seminář k programu Interreg V – A Česká republika – Polsko 2014-2020.

Bližší informace naleznete zde.

Zde jsou k dispozici prezentace z našich seminářů a školení.