Noborders

Program pro Kulturu Cieszyna a Českého Těšína

V listopadu a prosinci se v Českém Těšíně uskuteční setkání s obyvateli na téma kultury a spolupráce v kultuře. Setkání jsou realizována v rámci projektu „Program pro Kulturu Těšína a Českého Těšína“,který realizuje město Cieszyn a zapsaný spolek EducationTalentCulture.

První setkání se uskuteční v pondělí 20. listopadu 2017 od 16 hodin v kavárně a čítárně Avion, druhé setkání proběhne dne 13. prosince 2017 od 16 hodin v prostorách Městského úřadu v Českém Těšíně.

Cílem projektu je analýza kulturního prostředí a zmapování možností spolupráce osob, institucí a organizací v oblasti kultury. Cílem je také poznání kulturních potřeb občanů a návštěvníků obou měst, což je důležité pro přípravu společné nabídky služeb v oblasti kultury. Do tohoto procesu budou zapojeny jak městské instituce, tak neziskové organizace, umělci a další skupiny osob aktivně se účastnících kulturních eventů.

Setkání s obyvateli na české i polské straně jsou potřebná pro výměnu informací, zkušeností a dobrých praktik. Budou diskutovány také možnosti rozšíření kulturní spolupráce v přeshraničním rozměru, která přináší mnoho pozitivního také pro oblast propagace obou měst.

Osoby, které mají zájem se setkání zúčastnit mohou informovat organizátory zasláním e-mailu na adresy kultura@um.cieszyn.pl nebo info@edutacu.eu. Budeme se těšit na účast a Vaše názory.

Projekt „Program pro Kulturu Těšína a Českého Těšína“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a ze státního rozpočtu Polské republiky.
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000625