Noborders

Aktualizujeme strategii rozvoje Euroregionu Těšínské Slezsko - dotazník

Pandemie i u nás v příhraniční oblasti trvá. Musíme nějak žít a pracovat a nevíme, co přinese budoucnost. Snažíme se na to, co přijde připravit a pracujeme!Proto vás žádáme, abyste se zúčastnili průzkumu Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński týkajícího se aktualizace euroregionální strategie, která bude základem pro vedení česko-polské přeshraniční spolupráce a realizaci společných aktivit územních samospráv a jimi zřizovaných organizací, neziskových organizací a institucí, které se věnují podnikání v novém programovém období 2021-2027.

Dotazník je připraven ve dvou jazykových verzích:

CZ: https://forms.gle/A83euVfVXW5LTyEL9

PL: https://forms.gle/2Fk4BpF1Rbgyu7y2A

Průzkum potrvá do pondělí 12. dubna tohoto roku a je prováděn v rámci projektu "InfoSpace", který je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.