Noborders

Program pro Kulturu Cieszyna a Českého Těšína

Město Cieszyn a spolek EducationTalentCulture z Českého Těšína společně realizují projekt v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce. Součástí projektu je také část dotazníková zaměřená jak na obyvatele, tak na návštěvníky obou měst. Ankety v online verzi jsou dostupné na níže uvedených odkazech.

Diagnostika stavu kultury v Cieszyně a Českém Těšíně (obyvatelé)
https://goo.gl/forms/eS2GwmnaMQ40k3NU2

Diagnostika stavu kultury v Cieszyně a Českém Těšíně (návštěvníci)
https://goo.gl/forms/BciZ10FhTLhnldVz2

Ankety v tištěné verzi jsou k dispozici v sídle EducationTalentCulture na ul. Hlavní 87/2 a byly také distribuovány do různých míst v rámci Českého Těšína (příspěvkové organizace, informační centrum, apod.).

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000625
Projekt „Program pro Kulturu Těšína a Českého Těšína“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a ze státního rozpočtu Polské republiky. Projekt je spolufinancován z rozpočtu města Český Těšín v rámci podpory kulturních aktivit v roce 2017.