Noborders

Fundacja Lokalsi - Zapytanie ofertowe

Proszę o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania mappingu na kamienicy przy ul. Mennicza 44 w Cieszynie w ramach projektu „Tramwaj Cieszyński wrócił!/Těšínská tramwaj se vrátila! (numer rejestracyjny projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001885) realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Video Mapping jest połączeniem 3 podstawowych komponentów: mapy obiektu, animacji oraz sprzętu i oprogramowania. Potrzebny jest dokładny skan powierzchni, uwzględniający każdy, nawet najmniejszy element architektury (wypukłości, drzwi, okna, kolumny, zdobienia). Animacja według wskazówek klienta, która następnie zostanie nałożona na wykonaną wcześniej mapę obiektu. Sprzętu i oprogramowania - w zależności od lokalizacji, jasności otoczenia oraz wielkości obiektu, dobierane są projektory z odpowiednimi obiektywami oraz odpowiedniej mocy.

Animacja (mapping 3D) ma ilustrować wirtualny powrót tramwaju cieszyńskiego do Cieszyna. Chcielibyśmy pokazać jak wyglądał kiedyś tramwaj, jak wyglądał jego przejazd w okresie funkcjonowania linii tramwajowej 1911-1921. Swój finał ma miecć na ul. Menniczej 44, gdzie zaparkuje i tym samym wróci do Cieszyna, symbolicznie burząc elewacje pod tym adresem (budynek, na którym wyświetlany będzie wideomapping – symboliczna nowa zajezdnia tramwajowa - kształt budynku oddaje symboliczny obrys cieszyńskiego tramwaju. Na trasie ma kolejno obrazować wszystkie 11 przystanków + zajezdnia tramwajowa. Ma pokazywać kształt ówczesnego modelu Ringhoffera W budowaniu scenariusza należy się oprzeć na historii funkcjonowania tramwaju dostępnej na stronie: http://tramwaje.muzeumcieszyn.pl/index.php?l=pl&a=historiapl.

Na wideomappingu powinny się pojawić logotypy unijne (Promocja EU, Programu INTERREG V-A, oraz Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko) oraz nazwa projektu i numer rejestracyjny projektu.

Oferta powinna obejmowć całość działań, tj. przygotowanie mappingu, przygotowanie siatki obiektu (mapa, animacja) oraz realizacje w formie wyświetlenia (sprzęt i oprogramowanie), ceny netto.

Termin składania ofert: 1 maja 2019 r.