Noborders

Za nami kolejne spotkanie w ramach projektu "Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna"

W poniedziałek, 20 listopada w kawiarni i czytelni Avion/Noiva w Czeskim Cieszynie odbyło się spotkanie z mieszkańcami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna na temat kondycji kultury oraz poziomu współpracy w tym zakresie.

Realizowany od sierpnia br. projekt realizowany przez miasto Cieszyn oraz stowarzyszenie EducationTalentCulture z.s. z Czeskiego Cieszyna ma na celu kompleksowe zbliansowanie możłiwości rozwoju osób, instytucji i organizacji z obu miast w dziedzinie kultury. W tym celu ważne jest także poznanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz przybywających do obu miast gości, w efekcie czego możliwe będzie przygotowanie wspólnej oferty kulturalnej, którą współtworzyć będą zarówno instytucje miejskie, jak również podmioty publiczne, firmy, organizacje pozarządowe, artyści amatorzy, a także nieformale grupy pasjonatów kultury.

Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 7 grudnia (Urząd Miejski w Cieszynie) oraz 13 grudnia (Urząd Miejski w Czeskim Cieszynie).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o przesłanie zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres kultura@um.cieszyn.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta w Cieszynie (ul. Rynek 1, pok. 105) w godzinach pracy urzędu. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres mailowy oraz temat wystąpienia.

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000625
Projekt "Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna", jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko oraz budżetu państwa.