Noborders

Szkolenie nt. zamówień publicznych dla wnioskodawców i beneficjentów Interreg V-A RCz-PL

Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A RCz-PL w województwie śląskim zaprasza na szkolenie nt. zamówień publicznych, które skierowane jest do wnioskodawców i beneficjentów Interreg V-A RCz-PL. Szkolenie odbędzie się 31 maja br. w Bielsku-Białej. W szkoleniu, którego celem jest omówienie Prawa Zamówień Publicznych i zasady konkurencyjności w projektach EWT, współfinansowanych ze środków UE, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 uczestniczyć będzie ekspert z zakresu PZP.

Rejestracja na szkolenie poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY trwa do 26 maja br. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.