Noborders

Pierwsze projekty edukacji transgranicznej oraz transportu multimodalnego na polsko-słowackim pograniczu

Komitet Monitorujący programu Interreg Polska-Słowacja zatwierdził do dofinansowania 4 przedsięwzięcia o wartości 1,3 mln euro. Dofinansowanie uzyskały 3 projekty edukacji transgranicznej oraz 1 projekt wspierający rozwój transportu multimodalnego na polsko-słowackim pograniczu. Komitet obradował 10 maja 2017 r. w Tatrzańskiej Łomnicy na Słowacji.

Projekty edukacyjne zakładają m.in. wymianę doświadczeń, przedsięwzięcia pilotażowe, praktyki zawodowe oraz wyjazdy studyjne. Łącznie w tych inicjatywach weźmie udział ponad 3 tys. osób z Polski i Słowacji.

Projekt „Lasy nie znają granic” zakłada wypracowanie optymalnego modelu edukacji na poziomie szkoły średniej w zakresie leśnictwa. Kształcenie w tej dziedzinie ma przyczynić się do wzrostu kompetencji zawodowych ludzi młodych, co w konsekwencji zachęci ich do pozostania na polsko-słowackim pograniczu. W ramach projektu odbędzie się również pilotażowy program wymiany uczniów.

Przedsięwzięcie „Carpathia education” oferuje szkolenia dla pracowników branży turystycznej, studentów kierunków turystycznych i uczniów szkół hotelarskich z regionu Karpat. Ich celem będzie poprawa poziomu świadczonych usług turystycznych po obu stronach granicy. Dzięki przedsięwzięciu pracodawcy zyskają dostęp do wyszkolonej i przygotowanej do pracy kadry z branży turystycznej. Projekt zakłada organizację transgranicznych targów edukacji i pracy, na których przedstawione zostaną systemy edukacji turystycznej krajów karpackich i Szwajcarii, gdzie turystyka jest jedną z ważniejszych sektorów gospodarki. Ponadto studenci uczelni turystycznych pogranicza zostaną skierowani na praktyki w obiekcie karpackim spełniającym wysokie standardy obsługi klienta zagranicznego oraz wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Szwajcarii.

Dzięki projektowi „Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość” studenci będą mogli wziąć udział w pilotażowym szkoleniu, które przybliży im zagadnienia turystyki wiejskiej oraz wskaże możliwości, jakie w tym zakresie daje pogranicze. Oddziaływanie projektu dotyczy głównie studentów, absolwentów, młodych osób bezrobotnych i zainteresowanych obszarem turystyki wiejskiej.

Z kolei inwestycja „Budowa parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Novym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim” odpowiada na potrzeby pogranicza, jakimi są węzły przesiadkowe integrujące komunikację zbiorowej z indywidualną. W tych gminach powstaną parkingi typu park&ride. Mieszkańcy sąsiadujących gmin oraz przybywający tu turyści po pozostawianiu samochodów na parkingu będą mogli w wygodny sposób kontynuować dalszą podróż, skorzystać z przesiadki do środków zbiorowej komunikacji np. pociągu (trasa Katowice – Zwardoń) lub skorzystać z możliwości udania się na wycieczkę rowerową w najbliższej okolicy lub do sąsiedniej gminy. Dodatkowo projekt zakłada po stronie polskiej budowę m.in. zatoki autobusowej, wiaty rowerowej, placu zabaw dla dzieci oraz ścieżki rowerowej.

Podczas spotkania zapowiedziano także organizację forum partnerstwa dla potencjalnych wnioskodawców, które odbędzie się 5-6 czerwca 2017 roku. Wydarzenie będzie skierowane do tych, którzy potrzebują wsparcia w znalezieniu właściwych partnerów po drugiej stronie granicy lub dopracowania koncepcji projektu. Szczegóły już wkrótce na stronie programu.

Więcej na temat wyników obrad Komitetu Monitorującego znajduje się tutaj.