Noborders

Interreg V-A Republika Czeska - Polska: Szkolenie dla wnioskodawców

Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A CZ-PL w woj. śląskim zaprasza na bezpłatne szkolenie przeznaczone dla wnioskodawców i potencjalnych beneficjentów zainteresowanych przygotowaniem i realizacją projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 i Osi Priorytetowej 4, które odbędzie się 1 grudnia br. w hotelu BIT w Bielsku-Białej.

W szkoleniu weźmie udział przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju tj. Instytucji Krajowej Programu, przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który w Programie pełnią funkcję Kontrolera oraz przedstawiciel Euroregionu Beskidy, który zaprezentuje możliwości związane z realizacją projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Interreg V-A RCz-PL.

Rejestracja na szkolenie: https://ewt.slaskie.pl/register/form/13

PROGRAM SZKOLENIA:


09.00 – 09.30 - Rejestracja uczestników;
09.30 – 09.45 - Aktualne informacje o Programie oraz harmonogram naborów; (przedstawiciel Regionalnego Punktu Kontaktowego);
09.45 – 10.00 - Aktualne informacje o Funduszu Mikroprojektów oraz harmonogram naborów; (przedstawiciel Euroregionu Beskidy);
10.00 – 10.50 - Zakres wsparcia i działania kwalifikowalne możliwe do realizacji w ramach OP3 i OP4; (przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju RP);
10.50 – 11.10 - Poradnik przygotowania propozycji projektowej; (tutorial przygotowany przez Wspólny Sekretariat);
11.10 – 11.30 - Zasady promocji w projektach realizowanych w ramach Interreg V-A RCz - PL; (przedstawiciel Regionalnego Punktu Kontaktowego);
11.30 – 12.00 - Przerwa kawowa/poczęstunek;
12.00 – 12.30 - Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów – teoria w praktyce; (przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Kontroler);
12.30 – 13.00 - Załączniki do wniosku projektowego; (tutorial przygotowany przez Wspólny Sekretariat);
13.00 – 13.30 - Pytania/dyskusja