Noborders

Interreg V-A CZ-PL: Czy współpraca się opłaca

Hotel Liburnia, ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn

Hotel Liburnia, ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn

Serdecznie zapraszamy na polsko-czeską konferencję pn. "Czy współpraca się opłaca?" poświęconą Interreg V-A CZ-PL, którą organizuje 6 grudnia br. w Cieszynie, w Liburnia Hotel Cieszyn Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w województwie śląskim we współpracy z Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński i Regionalnym Punktem Kontaktowym w Kraju Morawsko-śląskim.

Konferencja będzie doskonałą okazją do zaprezentowania m.in. efektów realizowanych projektów, współpracy partnerów, promocji Interreg V-A RCz-PL, postępów we wdrażaniu Programu oraz przedstawieniu informacji o przyszłości czesko-polskiego programu współpracy transgranicznej. W konferencji uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Interreg V-A RCz-PL, w tym Instytucji Zarządzającej, Instytucji Krajowej, Euroregionów, Wspólnego Sekretariatu oraz Kraju Morawsko-śląskiego. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie na języki polski i czeski.  Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.