Noborders

Euroregion Śląsk Cieszyński: Zestawienie projektów zatwierdzonych na 3. posiedzeniu

Pod koniec lipca br. odbyło się 3 posiedzenie EKS dla Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński, podczas którego zdecydowano, które projekty otrzymają dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostało w ramach osi priorytetowej 2 - 12 projektów, w ramach osi priorytetowej 3 – 2 projekty oraz w ramach osi priorytetowej 4 - 23 projekty, spośród 44 złożonych do rozpatrzenia na to posiedzenie Komitetu. 

Listy zatwierdzonych projektów wraz z przyznanymi kwotami dofinansowania zamieszczamy na stronie www.interreg.olza.pl w zakładce: POBIERZ oraz są do pobrania tutaj.