Noborders

Cieszyn/Czeski Cieszyn: Konferencja - 10 lat w Schengen

Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej oraz Euroregion Śląsk Cieszyński zapraszają na Konferencję Międzynarodową przy okazji obchodów 10. rocznicy wstąpienia Republiki Czeskiej i Polski do Układu z Schengen.

Celem konferencji jest przybliżenie opinii publicznej tematyki związanej z Układem z Schengen, podsumowaniem dotychczasowego funkcjonowania w jej ramach, wskazanie jej wad i zalet oraz pokazanie, w jaki sposób zmieniał obszary przygraniczne w kontekście integracji europejskiej.

W konferencji wezmą udział zaproszeni goście z Polski, Czech, Litwy, Austrii, Słowacji, Francji, Niemiec, i innych krajów, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, przedstawiciele władz regionalnych i krajowych, przedstawiciele sektora pozarządowego i szeroka opinia publiczna.

Konferencja odbędzie się w dniach 5 i 6 grudnia 2017 r. w Cieszynie, w Teatrze im. Adama Mickiewicza (Plac Teatralny 1, Cieszyn) i Czytelni i kawiarni AVION (Hlavní 1, 737 01 Český Těšín).

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: 
· Parlament Europejski
· Komisarz KE - Elżbieta Bieńskowska
· Wojewoda Śląski - Jarosław Wieczorek
· Marszałek Województwa Śląskiego - Wojciech Saługa. 

Formularz zgłoszeniowy online dostępny jest tutaj.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Podczas konferencji zapewnione będzie tłumaczenie na język: polski, czeski i angielski. Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 1 grudnia 2017 r.