Noborders

Aktualizujemy strategię rozwoju Euroregionu Śląsk Cieszyński - ankieta

Pandemia trwa i musimy z nią żyć i pracować. Nie wiemy co przyniesie przyszłość, ale próbujemy się do niej możliwie dobrze przygotować. Działamy! Dlatego bardzo prosimy o wzięcie udziału w badaniu ankietowym, realizowanym przez Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński, dotyczącym aktualizacji euroregionalnej strategii, która będzie stanowić podstawę do prowadzenia polsko-czeskiej współpracy transgranicznej i realizowania wspólnych działań samorządów terytorialnych i ich jednostek, organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się przedsiębiorczością w nowej perspektywie finansowania 2021-2027.

Ankieta przygotowana jest w dwóch wersjach językowych:

PL: https://forms.gle/2Fk4BpF1Rbgyu7y2A

CZ: https://forms.gle/A83euVfVXW5LTyEL9

Badanie potrwa do poniedziałku 12. kwietnia br. a prowadzone jest w ramach projektu "InfoSpace" dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.