Noborders

10. Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A CZ-PL

W dniach 22-23 listopada odbędzie się 10. posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, podczas którego zatwierdzone do dofinansowania zostaną propozycje projektowe złożone do 3 i 4 osi priorytetowej.

Szczegółowe informacje na temat zatwierdzonych projektów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.cz-pl.eu.