Noborders

Program dla kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna: Spotkania z mieszkańcami

W listopadzie i grudniu w Czeskim Cieszynie odbędą się spotkania z mieszkańcami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna na temat kondycji kultury oraz poziomu współpracy w tym zakresie. To kolejny etap realizacji projektu pn. "Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna".

Realizowany od sierpnia br. projekt realizowany przez miasto Cieszyn oraz stowarzyszenie EducationTalentCulture z.s. z Czeskiego Cieszyna ma na celu kompleksowe zbliansowanie możłiwości rozwoju osób, instytucji i organizacji z obu miast w dziedzinie kultury. W tym celu ważne jest także poznanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz przybywających do obu miast gości, w efekcie czego możliwe będzie przygotowanie wspólnej oferty kulturalnej, którą współtworzyć będą zarówno instytucje miejskie, jak również podmioty publiczne, firmy, organizacje pozarządowe, artyści amatorzy, a także nieformale grupy pasjonatów kultury.

Listopadowe i grudniowe spotkanie z mieszkańcami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna mają służyć wymianie poglądów o stanie kultury w obu miastach oraz o możliwościach zacieśnienia transgranicznej współpracy kulturalnej, korzystnie wpływającej na promocję obu miast. Podczas spotkań przedstawiony zostanie projekt, jak również jego cele i założenia, a także propozycje włączenia się w jego realizację. Zaplanowano też swobodne wypowiedzi zgłoszonych wcześniej uczestników, poświęcone tematyce kulturalnej, trwające nie dłużej niż 5 minut każde. Wnioski z tych wypowiedzi będą uwzględniane przy dalszych pracach projektowych, służących doskonaleniu współpracy kulturalnej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna.

Pierwsze spotkanie w Czeskim Cieszynie odbędzie się 20 listopada br. o godz. 16:00 w Czytelni i Kawiarni Avion/Noiva. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 13 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Czeskim Cieszynie.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o przesłanie zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres kultura@um.cieszyn.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta w Cieszynie (ul. Rynek 1, pok. 105) w godzinach pracy urzędu. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres mailowy oraz temat wystąpienia.

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000625
Projekt "Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna", jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko oraz budżetu państwa.