Noborders

Interreg V-A CZ-PL: Składanie propozycji projektowych do OP4

Do 21.12.2017 można składać propozycje projektowe do osi priorytetowej 4 - Współpraca instytucji i społeczności. Złożenie propozycji jest obowiązkowym krokiem złożenia wniosku projektowego do tej osi priorytetowej, przy czym przyjmowanie wniosków projektowych potrwa do 7.03.2018 r.

Webinarz poświęcony składaniu propozycji projektowej znajduje się na kanale Programu na youtube. FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ DOSTĘPNY JEST TUTAJ.