Noborders

Interreg V-A CZ-PL: 4 wersja Podręcznika Beneficjenta

Na stronie programu Interreg V-A CZ-PL w sekcji Podręcznik Beneficjenta Dofinansowania umieszczona została czwarta wersja Podręcznika wraz z załącznikami.