Noborders

Euroregion Śląsk Cieszyński: Posiedzenie Komitetu Sterującego FM

1 marca odbędzie się 4. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Komitet zdecyduje o wyborze projektów do dofinansowania w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej w osiach priorytetowych 2, 3 i 4.