Noborders

11. posiedzenie Komitetu Monitorującego Interreg V-A CZ-PL

W dniach 14-15 marca br. w Sulisławiu odbyło się 11. posiedzenie Komitetu Monitorującego Interreg V-A RCz-PL, podczas którego zatwierdzono do dofinansowania projekty złożone w ramach naboru do OP 2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”.

Projekty osi priorytetowej 2 rekomendowane do dofinansowania:

1. Singletrack Glacensis 2017 - REGION ORLICKO- TŘEBOVSKO

2. Cesta skla v česko - polském příhraničí / Szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu - Město Nový Bor

3. WITKA - SMĚDÁ -turistický rozvoj polsko- českého pohraničí-I. Etapa / Witka-Smeda- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego-etap I - Gmina Zgorzelec

4. Singletrack Orlicko - Kladsko / Singletrack Orlicko - Kłodzko - Sdružení obcí Orlicko

5. Stezka horní Odry - zelené stezky pohraničím / Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - Gmina Lyski

6. Tajemství vojenského podzemí / Tajemnice militarnych podziemi - Město Rokytnice v Orlických horách

7. NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE / ROWEREM PO ŻELAZNYM SZLAKU - Miasto Jastrzębie-Zdrój

8. Česko-polská Hřebenovka - východní část / Czesko-polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

9. PecKa - Společné dědictví měst Pec pod Sněžkou a Karpacz / PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz - Gmina Karpacz

10. Zpřístupnění Odry a Olše / Udostępnienie Odry i Olzy - Město Bohumín

11. Kolem kolem Jizerek / Rowerem wokół Gór Izreskich - Euroregion Nisa

12. Slezsko bez hranic III - hrady a zámky / Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Województwo Opolskie

13. Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński - wspólna historia drewna, żelaza i ludzi - Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s.

Projekty rekomendowane do dofinansowania jako projekty rezerwowe:

14. Blíže horským krajinám a přírody pohraničí / Bliżej górskich krajobrazów i przyrody pogranicza - Gmina Kamienna Góra

15. Kladsko-Orlicko-Sněžník / Kladsko-Orlicko- Śnieżnik - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

16. Nimptsch nás spojuje / Nimptsch nas łączy - Město Letohrad

17. Po stopách společné středověké historie / Śladami wspólnej historii średniowiecznej - Gmina Ząbkowice Śląskie

18. Česko - polská Hřebenovka - západní část / Czesko-Polski Szlak Grzbietowy - część zachodnia - Město Tanvald

19. Cesta Valdštejnských architektů / Szlak architektów Wallensteina - Město Jičín

20. Úzkokolejka - turistický cíl / Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny - Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s.

21. Mobilní průvodce Opolským vojvodstvím a Olomouckým krajem (E-turista) / Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta) - Województwo Opolskie

22. Turistická stezka Marianny Oranžské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí /Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - Gmina Kamieniec Ząbkowicki

23. Česko - polská Hřebenovka - západní část - Rokytnice a Piechowice s výhledem na Krkonoše / Czesko-Polski Szlak Grzbietowy - część zachodnia - Rokytnice i Piechowice z widokiem na Karkonosze - Gmina Miejska Piechowice

24. Po stopách rodů Eichendorffů, Rothschildů i Reiswitzů / Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów - Obec Šilheřovice